Volikogu istung 08.03.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne kuues istung toimub kolmapäeval, 8. märtsil 2017 algusega kell 15.00 Põlva Avatud Noortekeskuses, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.


Istungi päevakord:
1. Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapi kehtestamine (OE10)
ettekandja Priit Paalo
2. Põlva Vallavolikogu 10. septembri 2014. a määruse nr 1-2/38 "Õpetajate tunnustamise kord" muutmine (ME7)
ettekandja Janika Usin
3. Toetuse andmise kord (ME2)
ettekandja Eliko Saks
4. Põlva Vallavolikogu 20. novembri 2013. a määruse nr 1-2/1 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (ME13)
ettekandja Eliko Saks
5. Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" muutmine (ME14) I lugemine
ettekandja Eliko Saks
6. Põlva Linnavolikogu ja Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME8)
ettekandja Eliko Saks
7. Toetuse andmine (OE15)
ettekandja Eliko Saks
8. Ettevõtlustoetuse andmise kord (ME72) II lugemine ja vastuvõtmine
ettekandja Martti Rõigas

9. Jooksvad küsimused
    9.1. Vabariigi Valitsuse poolt algatatud ühinemise protsessi tutvustamine
    ettekandjad Kuldar Leis ja Eliko Saks
    9.2. Põlva Haigla võrgustamine sihtasutusega Tartu Ülikooli Kliinikum
    ettekandjad Anne Nook ja Koit Jostov

Viimati muudetud: 03.03.2017 19:17, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee