Volikogu istung 09.09.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kahekümne kuues istung toimub kolmapäeval, 9. septembril 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Peri ja Himmaste külade teede teemaplaneeringu kehtestamine OE63; ettekandja Mikk Pärdi 

Lisa

2. Kinnisasja liitmiseks sobiva maa munitsipaalomandisse taotlemine OE61; ettekandja Riina Haitov

3. Arvamuse andmine põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamise loataotluse kohta OE60; ettekandja Kaira Perv

4. Volitatud isiku määramine OE57; ettekandja Kaira Perv

5. Vallavara tasuta võõrandamine OE59; ettekandja Martti Rõigas

6. Vallavara võõrandamine OE64; ettekandja Martti Rõigas

7. Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine OE55; ettekandja Eliko Saks

8. Põlva Linnavolikogu ja Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine ME56; ettekandja Eliko Saks

9. Omaosaluse tagamine projekti "Põlva raudteejaama piirkonna ühenduste parendamine" elluviimiseks OE65; ettekandja Mari-Riina Terna

10. Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029 ME53 I lugemine; ettekandja Mari-Riina Terna

Lisa Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029

11. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 ME51 I lugemine; ettekandja Märt Eskor

Lisa

ME 51 ja 53 Lisa Hoolekogude koosoleku protokoll

ME 51 ja 53 Lisa Seisukoha võtmine

12. Arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri korrastamistingimuste koostamiseks OE42; ettekandja Andres Vijar

13. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 07.09.2015 14:14, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee