Volikogu istung 11.10.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu viiekümne teine istung toimub kolmapäeval, 11. oktoobril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Põlva Vallavolikogu 12. novembri 2014. a otsuse nr 1-3/43 "Põlva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine OE52

ettekandja Eliko Saks

 

2. Põlva Vallavolikogu määruste muutmine ME56

ettekandja Janika Usin

 

3. Põlva valla 2017. aasta teine lisaeelarve ME 58

ettekandja Märt Eskor

 

4. Nõusoleku andmine aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiakapitali muutmiseks, aktsiate märkimise eesõiguse andmine sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum ja põhikirja kinnitamine OE57

ettekandja Georg Pelisaar, kaasettekandja Koit Jostov

 

5. Jooksvad küsimused

5.1. Põlva valla üldplaneering

 

Viimati muudetud: 06.10.2017 22:48, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee