Volikogu istung 12.04.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne seitsmes istung toimub kolmapäeval, 12. aprillil 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord

1. Arvamus erakoolile tegevusloa andmise kohta OE17

ettekandja Aigi Tiks

2. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord ME11

ettekandja Helen Metsma

3. Asustusjaotuse muutmine OE4

ettekandja Hillar Liiv

4. Asustusjaotuse muutmine OE3

ettekandja Hillar Liiv

5. Kinnisasja ostueesõigusest loobumine OE21

ettekandja Martti Rõigas

6. Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" muutmine ME14 II lugemine ja kinnitamine

ettekandja Eliko Saks

7. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta OE18

ettekandja Kuldar Leis, kaasettekandja Eliko Saks

8. Põlva Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine OE20

ettekandja Eliko Saks

9. Põlva valla valimiskomisjoni moodustamine OE19

ettekandja Eliko Saks

10. Komisjonide tegevusest aruandmine, revisjonikomisjoni aruande esitamine oma tegevuse kohta

Arengukomisjoni 2016. aasta tegevusaruanne

Majanduskomisjoni 2016. aasta tegevusaruanne

Hariduskomisjoni 2016. aasta tegevusaruanne

Kultuurikomisjoni 2016. aasta tegevusaruanne

Sotsiaalkomisjoni 2016. aasta tegevusaruanne

11. Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine OE23

ettekandja Indrek Käo

12. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 09.04.2017 14:32, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee