Volikogu istung 13.08.2014

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmeteistkümnes istung toimub kolmapäeval, 13. augustil 2014 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (OE64); ettekandja Tiivi Parts

 

2. Isikliku kasutusõiguse seadmine (OE65); ettekandja Tiivi Parts

 

3. Vallavara võõrandamine (OE67); ettekandja Tiivi Parts

 

4. Vallavara omandamine (OE68); ettekandja Tiivi Parts, kaasettekandja Martti Rõigas

 

5. Arengukava koostamise ja menetlemise kord (ME48) II lugemine; ettekandja Mari-Riina Terna

 

6. Põlva valla arengukava aastateks 2014-2029 (ME66) I lugemine; ettekandja Mari-Riina Terna

 

7. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 (ME58) I lugemine; ettekandja Märt Eskor

 

8. Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarve (ME70); ettekandja Märt Eskor

 

9. Jooksvad küsimused

 

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kuldar Leis

Vallavolikogu esimees

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee