Volikogu istung 15.06.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne kuues istung toimub kolmapäeval, 15. juunil 2016 algusega kell 14.30 väljasõiduistungina Tonja külas, Värska vallas.


Istungi päevakord:
1. Töötukassa laienenud teenuste tutvustamine; ettekandja Katri Mandel
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine OE44; ettekandja Tiivi Parts

Lisa Maa-alade kaart
3. Põlva valla heakorraeeskiri ME24 I lugemine; ettekandja Tiivi Parts, kaasettekandja Kaira Perv
4. Põlva valla kaevetööde eeskiri ME19 I lugemine; ettekandja Tiivi Parts
5. Sporditoetuste andmise kord ME39; ettekandja Aigi Tiks
6. Mittetulundusühingu Eesti Kunstikoolide Liit liikmeks astumine OE46; ettekandja Aigi Tiks
7. Tulundusühistu Eesti Ühistupank liikmeks astumine OE49; ettekandja Georg Pelisaar
8. Põlva valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OE47; ettekandja Märt Eskor

Põlva valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 1 Audiitori aruanne

9. Põlva valla 2016. aasta teine lisaeelarve ME50 vastuvõtmine; ettekandja Märt Eskor

10. Ülevaade Põlva valla ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust; ettekandja Kuldar Leis, kaasettekandja Eliko Saks

Päevakorrapunktile on lisatud ühinemislepingu projekt
11. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 10.06.2016 15:50, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee