2007.aasta hariduskulude jaotus

Põlva linna 2007.a eelarve hariduskulude jaotus

Põlva Linnavolikogu 07.02.2007. a. määrus nr. 6

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

 

1. Kinnitada Põlva linna 2007.a eelarve hariduskulude jaotus alljärgnevalt:

 

Tegevusala Osakond Eelarve (kroonides)

9500 Roosi Kool
personalikulu 1 171 000
muu tegevuskulu 39 000
Kokku: 1 210 000

9220 Põlva Keskkool
personalikulu 6 444 000
muu tegevuskulu 536 000
Kokku: 6 980 000

9220 Põlva Ühisgümnaasium
personalikulu 12 456 000
muu tegevuskulu 837 000
Kokku: 13 293 000

9110 Lasteaed Lepatriinu
koolituskulu 42 000

9110 Lasteaed Mesimumm
koolituskulu 31 000

Kõik kokku: 21 556 000.

 

Anne Nook
Volikogu esimees

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee