2008.a eelarve vastuvõtmine

Põlva linna 2008.aasta eelarve vastuvõtmine

Põlva Linnavolikogu 19.12.2007. a. määrus nr. 33


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 alusel.

 

§ 1. Võtta vastu Põlva linna 2008.aasta eelarve kogumahus ükssada kaksteist miljonit kaheksasada viiskümmend neli tuhat (112 854 000.-) krooni vastavalt lisadele 1 ja 2.

 

§ 2. Määrus jõustub 2008.aasta 1.jaanuaril.

 

Anne Nook

Volikogu esimees

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee