2008.a investeeringute jaotus

Põlva linna 2008.a eelarve investeeringute jaotus

Põlva Linnavolikogu 13.02.2008. a. määrus nr. 3

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

 

1. Põlva Linnavolikogu 19.detsembri 2007.a määrusega nr 33 vastu võetud “Põlva linna 2008.a eelarve” investeeringute jaotus (kroonides):

 

Projekteerimised:

 • 04510 Pärna tn 100 000
 • 04510 Ehitajate tn kõnnitee 100 000
 • 09110 Mesimummi hoone 397 000
 • 09500 Roosi Kooli hoone 98 000
 • 08202 Avatud noortekeskus 50 000
 • 08202 Kultuuri- ja Huvikeskus 550 000
 • 09220 Põlva Keskkool 165 000
 • 08105 Muusikakooli trepp 30 000
 • 08201 Raamatukogu küttesüsteem 30 000
 • 08101 Spordikool 50 000
 • 09220 Põlva ÜG signalisatsioon 36 000
 • 05100 Jäätmejaam 100 000
 • 06602 Kalmistu 20 000
 • 06400 Aasa tn 4…10 tänavavalgustus 20 000
 • 06400 Jaama tn tänavavalgustus raudteejaamast Ehitaja poeni 30 000
 • 06400 Jaama tn tänavavalgustus (elamukvartal Jaama 20 ümber) 30 000
 • 06300 ÜVK arengukava täiendamine 50 000
 • 04500 detailplaneeringud 150 000
 • 10402 Perekeskuse Jaama 69 kinnistu 20 000

 

Projekteerimised kokku 2 026 000

 

Hoonete ehitustööd:

 • 09220 Põlva Keskkool 1 680 000
 • 09220 Põlva Ühisgümnaasium 2 448 000
 • 08202 Kultuuri- ja Huvikeskus 8 477 000
 • 08105 Muusikakooli trepp 200 000

 

Hoonete ehitustööd kokku 12 805 000

 

Tänavate ehitustööd:

 • 04510 Tänavate ehitustööd kokku 4 520 000
  sealhulgas:
  - Pärna, Oru tn asfalteerimine
  - Piiri tn kergliiklustee rajamine
  - Pindamised
  - Mäe tn platsi asfalteerimine
  - Tee laiendus Jaama tn (Säästumarket)

 

Tänavavalgustuse ehitustööd:

 • 06400 Tänavavalgustuse ehitustööd kokku 936 000
  sealhulgas:
  - Piiri tn
  - Aasa tn
  - Kase tn
  - Lao tn
  - Ehitajate tn

 

Rajatiste ehitustööd:

 • 05400 Keskpark 157 000
 • 05400 Järve ranna rajatised 250 000
 • 04510 Sajuvee kanalisatsioon Kesk, Käisi, Uus tn 1 800 000
 • 05100 Kompostimisväljak II etapp 472 000
 • 04510 Lamavad politseinikud Kooli tn 40 000
 • 06605 Videovalve 500 000
 • 06605 Vabadussammas 300 000
 • 05400 Skatepark 400 000
 • 08103 Laste mänguväljakud 150 000

 

Rajatiste ehitustööd kokku 4 069 000

 

Muud kulutused:

 • 06200 Korterelamute toetus 1 000 000
 • 04900 Haldusteenistuse muruniidukite soetamine 150 000
 • 08202 Kultuuri- ja Huvikeskuse mööbli soetamine 750 000
 • 08101 Spordikooli jõusaali seadmete soetamine 300 000

 

Muud kulutused kokku 2 200 000

 

Kokku investeering: 26 556 000

 

2. Investeeringuteks kasutatakse 2007.a. võetud laenu kasutamata jääki mahus 8 600 000 krooni.

 

Anne Nook
Volikogu esimees

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee