Põlva valla arengukava 2015-2029 menetlus

PÕLVA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2015–2029 KOOSTAMINE JA MENETLEMINE

 

• Arengukava muutmise algatamine otsustati Põlva Vallavolikogu 13.05.2015 otsusega nr 1-3/20 "Põlva valla arengukava aastateks 2014-2029 muutmise algatamine". Arengukava koostamine ja menetlemine toimub Põlva Vallavolikogu 13.08.2014 määruse nr 1-2/36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" alusel.

 

• Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029 PROJEKT

 

• Põlva Vallavolikogu 10.06.2015 otsusega nr 1-3/28 "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis volikogu arengukava projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule.

 

• Põlva Vallavalitsus avalikustas arengukava projekti 15.06.2015–14.08.2015 Põlva valla kodulehel, Põlva Keskraamatukogus ja Põlva Keskraamatukogu haruraamatukogudes. Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029 projekti avaliku väljapaneku jooksul 15.06.2015–14.08.2015 laekunud ettepanekute arutamiseks korraldati 03.09.2015 avalik arutelu.

 

• Arengukava eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud:

Terje Vaino ettepanek

Marika Rehemetsa ettepanek

Andres Neeme ettepanek

Koit Nooki ettepanek

Kaisa Tammoja ja Monika Tohva ettepanek

Indrek Sarapuu ja Triinu Sarapuu ettepanek

Marju Huuse ettepanek

Peeter Aasa, Aive Kolsare ja Kristina Aabramsi ettepanek

Kati Kongo ettepanek

Tiia Allase ja Eduard Parhomenko ettepanek

Andres Vijari ettepanek

 

• Põlva Vallavalitsuse 04.09.2015 korraldusega nr 2-3/562 "Seisukoha võtmine Põlva valla arengukava ja Põlva valla eelarvestrateegia väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas" võttis valitsus seisukohad avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas. Vallavalitsus esitas ettepanekud koos oma seisukohtadega vallavolikogule 04.09.2015.

Põlva vallavolikogu kultuurikomisjoni 15.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva vallavolikogu sotsiaaltöökomisjoni 16.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva vallavolikogu hariduskomisjoni 17.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva vallavolikogu arengukomisjoni 21.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva vallavolikogu majanduskomisjoni 17.09.2015 koosoleku protokoll

 

 

Põlva Vallavolikogu 14.10.2015 määrus nr 1-2/24 "Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029"

Põlva Vallavolikogu 14.10.2015 istungi protokoll

 

Viimati muudetud: 23.10.2015 13:01,
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee