Kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjon

Koosolekute ajad:

 

06.05.2016 kell 10.00 Põlva Avatud Noortekeskuses    koosoleku protokoll

13.05.2016 kell 10.00 Põlva Avatud Noortekeskuses    koosoleku protokoll

18.05.2016 kell 13.00 Põlva Avatud Noortekeskuses    koosoleku protokoll

27.05.2016 kell 10.00 Põlva Avatud Noortekeskuses    koosoleku protokoll

 

Ühinemisläbirääkimiste  kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjoni 27.05.2016 koosolekul kinnitati ühinemislepingu projekt komisjoni töövaldkonnas ning esitati menetlemiseks ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonile.  

 

Komisjoni koosseis:

 

komisjoni esimees Janno Rüütle

komisjoni aseesimees Janika Usin

 

Põlva vald          

volikogu kultuurikomisjoni esimees Janno Rüütle, 5647 4128, ryytle@hot.ee

abivallavanem Janika Usin, 5332 7079, janika.usin@polva.ee

Ahja vald            

Ahja Vabaaja- ja Noortekeskuse juhataja Piret Palm, 511 4382, anoortekas@gmail.com

volikogu liige Katrin Roositalu, 5628 5787, katyroos@gmail.com

revisjonikomisjoni liige   Priit Trahv, 512 5276, lokkotalu@gmail.com

Kanepi vald        

volikogu liige Sirje Kongo, 797 3303, kuuba.talu@mail.ee

volikogu liige Urmas Kivirand, 507 9487, urmaskivirand@hot.ee

Kanepi Seltsimaja juhataja Marju Jalas, 58163636, marju.jalas@gmail.com

volikogu liige Aivar Luts, 5021453, aivar1@kanepi.ee

Kõlleste vald      

kultuuri-ja noorsootööspetsialist Kerli Koor, 553 7576, kultuur@kolleste.ee

arendusnõunik Piret Rammul, 5232601, rammulpiret@gmail.com

Laheda vald       

Tilsi Põhikooli õpetaja, volikogu liige Olev Veberson, 5340 2063   olev.veberson@mail.ee

Vana-Koiola rahvamaja juhataja Andres Määr, 799 4389, andres@laheda.ee

Tilsi Põhikooli õpetaja, SA Tilsi Staadion nõukogu liige Davis Kostõgov, 529 4002, davis13345@gmail.com

Mikitamäe vald               

Tiia Saarestik, 5342 0676, kultuur@mikitamae.ee

Katri Karpson, 524 7335, karpsonkatri@gmail.com

Mooste vald      

Vallavanem Ülo Needo, 510 3720, ylo@mooste.ee

Ulla-Maia Timmo, 5622 2986, info@moostemois.ee

Orava vald         

kultuuritöötaja Liina Loosaar, 524 7986, liina@orava.ee

volikogu liige, treener Vendu Suurmann, 5656 0704, vorkpallvendu@gmail.com

terviseedendaja Marika Keerpalu, 528 9928, marika.keerpalu.001@mail.ee

Valgjärve vald   

volikogu hariduskomisjoni esimees Anu Luiga, 5669 3686, anulg1@gmail.com

volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees, revisjonikomisjoni aseesimees Astra Kittus, 5554 4592, asti12@hot.ee

Vastse-Kuuste vald         

sotsiaalkomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige Mall Kõpp, 501 3954, mall@vkuuste.ee

haridus-, kultuuri- ja noorsoo-komisjoni esimees Katrin Peil, 521 4614, kaari@vkuuste.ee  

arengu- ja majanduskomisjoni aseesimees Janno Simso, 511 9116, janno.kivikaar@gmail.com 

Veriora vald       

volikogu majanduskomisjoni liige Piret Rammo, 525 7864, piretramm@hot.ee

 

 

Viimati muudetud: 29.11.2016 14:58, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee