Volikogu istung 29.06.2017

 

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne üheksas istung toimub neljapäeval, 29. juunil 2017 algusega kell 15.00 Karilatsi Kalamajandis, aadressil Karilatsi küla, Vastse-Kuuste vald.

 

Istungi päevakord:

 

1. Koolieelse lasteasutuse ja huvikooli töötajate töötasu alammäärad ME35

Ettekandja Janika Usin

 

2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks OE30

Ettekandja Helen Metsma

 

3. Põlva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule ja arutelule suunamine OE38

Ettekandjad Priit Paalo, Tiivi Parts ja Raimo Klesment

Seletuskiri

Üldplaneeringu joonis, lõunaosa

Üldplaneeringu joonis, põhjaosa

Üldplaneeringu joonis, tiheasustusalad

Üldplaneeringu joonis, teede tehnoskeem

Üldplaneeringu Lisa 1

Üldplaneeringu Lisa 2

Üldplaneeringu Lisa 3_kitsendused

Kooskõlastuste koondtabel

Kaart 1 Maakasutus

Kaart 2 Väärtused maastikus

Kaart 3 Looduskeskkond

Kaart 4 Planeeringud

Kaart 5 Maaomand

 

4. Põlva valla teeregistri tegevuse lõpetamine ja määruste kehtetuks tunnistamine ME34

Ettekandja Eliko Saks

 

5. Põlva linna teeregistri tegevuse lõpetamine OE36

Ettekandja Eliko Saks

 

6. Pädevuse delegeerimine OE37

Ettekandja Eliko Saks

 

7. Pädevuse delegeerimine OE39

Ettekandja Martti Rõigas

 

8. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks OE40

Ettekandja Martti Rõigas

 

9. Arvamuse andmine põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamise loataotluse kohta OE41

Ettekandja Martti Rõigas

 

10. Põlva valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OE31

Ettekandja Märt Eskor

2016. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 1 Vandeaudiitori aruanne

Lisa 2  Põlva Vallavalitsuse 17.05.2017 istungi protokoll

 

11. Mooste valla poolt võetavate kohustuste heakskiitmine OE44

Ettekandja Märt Eskor

 

12. Nõusoleku andmine aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiakapitali suurendamiseks, põhikirja kinnitamine ja aktsiate võõrandamine OE43

Ettekandja Georg Pelisaar

 

13. Põlva valla osalemine mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamisel OE42

Ettekandja Georg Pelisaar

Lisa_MTÜ Kagu ÜTK asutamislepingu projekt

Lisa_MTÜ Kagu ÜTK põhikirja projekt

 

14. Piiride muutmise menetluse lõpetamine OE22

Ettekandja Kuldar Leis

 

15. Jooksvad küsimused

 

 

 

Viimati muudetud: 23.06.2017 09:59, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee