Kohalik võim (linn)

Põlva linna ja Põlva valla ühinemise teel moodustus 26. oktoobril 2013 uus omavalitsusüksus - Põlva vald.

Uue omavalitsuse esinduskoguks on Põlva Vallavolikogu, mille valisid Põlva linna ja Põlva valla hääleõiguslikud elanikud. Volikogu valib endi seast volikogu esimehe, kes korraldab volikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist. Volikogu esimees esindab Põlva valda ja selle volikogu vastavalt seadusega, valla põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusega.

Põlva valla volikogu esimees on alates 1. novembrist 2013 Kuldar Leis ja aseesimees on Anne Nook.

 

Uue omavalitsuse täitevorganiks on Põlva Vallavalitsus, mis moodustatakse volikogu poolt.

11. novembril 2013 valis volikogu vallavanemaks Georg Pelisaare.

20. novembril 2013 kinnitas volikogu vallavalitsuse 3-liikmelisena ning nimetas ametisse kaks abivallavanemat: Janika Usina ja Martti Rõigase.

 

 

Põlva Vallavalitsus asub kahes kohas:

 

 

 

 

Kesk 15, 63308 Põlva:

Vallavanem Georg Pelisaar

Abivallavanem Janika Usin

Kantselei

Sotsiaalosakond

Finantsosakond, kassa

Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

Keldrikaela tee 2, Mammaste, Põlva vald

Abivallavanem Martti Rõigas

Ehitus- ja planeeringuosakond: sh ehitusspetsialist, keskkonnaspetsialist, geoinfospetsialist, maaspetsialist

Arendusspetsialistid

Info tel 799 9470

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee