Jäätmemajandus

Põlva Vallavalitsus annab teada, et kõik, kes 2017. a  jaanuarikuus registreerisid, saavad tasuta eterniiti ära anda Põlva jäätmejaama juulikuu jooksul.  Jäätmejaam asub aadressil Mammaste tee 2 ning on avatud T–R 12–18.00, L 9–13.00


Alates 1. juulist 2015 on Põlva valla haldusterritooriumil jäätmevedajaks AS Eesti Keskkonnateenused.

NB! Alates 1. augustist 2017 muutuvad Põlva valla jäätmeveo hinnad


Jäätmemahutite tühjendushinnad ja veosagedused 2015

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri

Põlva linna ja valla jäätmekava 2011-2020 

Valdkonna BLANKETID.

 

Segaolmejäätmete kogumine

AS Eesti Keskkonnateenused

e-post info@keskkonnateenused.ee

klienditeeninduse telefoninumber Tartus 738 6700

üle-Eestiline infotelefoni lühinumber 1919

 

Ohtlike jäätmete (värvi-, laki-, kemikaalide jäätmed, ravimid,  elavhõbe,  vanaõli ja -filtrid) vastuvõtt Põlva Jäätmejaamas, Mammaste tee 2.

 

Patareide, päevavalguslampide, elektri- ja elektroonikaromude ja akude kogumine toimub  Põlva Jäätmejaamas, Mammaste tee 2.

  

Vanapaberi ja papi, paberpakendi konteinerid

Põlva linnas:                    

 • Ehitajate 9
 • Jaama 24b
 • Uus tn parkla
 • Piiri-Mäe ristmik
 • Salu tänav                                                   
 • Nurme tänav

Põlva valla külades:

 • Mammastes, Favora tankla juures
 • Peril, Hundimäe teel
 • Mammaste küla Hatiku külaosas
 • Orajõe küla jäätmepunktis

 

Segapakendi, klaas- ja plasttaara, metallpakendi konteinerid:

Põlva linnas:  

 • Aasa-Kesk tn ristmik
 • Uus tn parkla
 • Piiri-Mäe tn ristmik
 • Savi 2a
 • Jaama 12a
 • Ehitajate 9
 • Mesikäpa Halli parklas
 • Vabriku 11
 • Salu tn alguses
 • Nurme tn lõpus

Põlva valla külades:

 • Himmaste külakeskuse juures
 • Mammastes endise vallamaja juures
 • Peril kaupluse ja garaažide juures
 • Tännassilmas endise kauplushoone juures
 • Aarnas maja nr 9 juures
 • Rosma külas Johannese kooli ja Peri tee ristmiku juures
 • Taevaskoja külas külakeskuse juures

 

Biolagunevad jäätmed

Põlva valla kompostimisväljak (Põlva linna kalmistu juures) võtab elanikelt vastu haljasjäätmeid (puulehed, aia- ja pargijäätmed) ning kasvupinnast.

 

Täpsem info:

Tiivi Parts

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

tel 799 9485

tiivi.parts@polva.ee

 

Viimati muudetud: 19.07.2017 19:38, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee