Projektid

Projekti nimi Projekti kestvus
Põlva Keskraamatukogu ümberehitamine

Teostatakse Põlva Keskraamatukogu hoone fassaadi ja katuse soojustamise ning ümberehitustööd, sh välisseinte ja vundamendi soojustamine, uste ja akende vahetus, katuslae soojustamine koos katuse katte vahetusega ja...

03.04.2017-31.05.2018
Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade noorsootööalane koostööprojekt

Toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskendutakse piirkond...

2016-2018
Eterniidi- ja suuregabariidiliste jäätmete kogumine Põlva vallas 2016

Projekti raames võimaldatakse Põlva valla elanikel jäätmejaama tasuta ära anda vana eterniiti ja suuregabariidilisi jäätmeid, millega tagatakse nende jäätmete nõuetekohane käitlemine.

 

Pro...

juuli-august 2016
Põlva paisjärve ranna välitreeningala ja mänguväljaku rajamine

Projekti eesmärk on laiendada Põlva paisjärve ranna-alal aktiivse vabaaja veetmise ja tervisespordi harrastamise võimalusi lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Projekti raames  rajatakse Põlva paisj...

01.05-31.08.2016
Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla ühendava kergliiklustee rajamine

Põlva valla projekti nr EU48612 „Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla ühendava kergliiklustee rajamine“  raames rajatakse kergliiklustee ca 3,2 km ja 3 m lai koos tänavavalgustusega (sh valgustatakse Himmaste r...

märts 2016-juuli 2017
Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine

Projekti eesmärgiks on rajada keskväljak koos kontaktalaga, mis on väljaarendatud avatud ja toimiva objektina ca 4000m² kõigi kommunikatsioonidega koos tänavavalgustuse, juurdepääsu- ja kõnniteede ühendamisega linn...

28.03.2016-31.05.2018
Põlva raudteejaama piirkonna ühenduste parendamine

Projekti eesmärk on parendada Põlva raudteejaama ühendust muude transpordiliikidega, eelkõige kergliiklusteede võrgustikuga ning muuta raudteejaama piirkond kaasaegseks ning turvaliseks piirkonnaks Euroopa Liit Üht...

01.01.2016-28.02.2017
Eterniidi kogumine Põlva vallas 2015

Projekti raames võimaldatakse Põlva valla elanikel jäätmejaama tasuta ära anda vana eterniiti, millega tagatakse eterniidi nõuetekohane käitlemine.

juuni-september 2015
Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades

Projekti üheks osaks on Kuressaares, Põltsamaal ja Põlva vallas elluviidav kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm, mille eesmärk on vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust, alaeali...

2015 aasta jooksul
Goodbye to waste of food and Hello to the sustainable consumption of food

European Union Programme "Europe for Citizen"

Applicable to the Strand 2 - Measure 2.2 "Networks of Towns"

Measure 2.3 "Civil Society Projects"

Strand 1 - "European Rememberance"

2015-2016
Leheküljed: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee