Projektid

New Strategies and Tools for Development of Business Environment in Marginal Rural Areas

01.01.2005 – 31.12.2007
Projekti maksumus 249 616 EUR
Projekti algataja Eesti peapartner - Põlva Linnavalitsus
Grupp Euroopa Liidu projektid
Kirjeldus
Projekti üldeesmärk on leida uusi võimalusi väikeettevõtete toetamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkondades läbi oskusteabe vahetamise ja sobivate ettevõtluse tugiteenuste väljaarendamise.
Projekti käigus luuakse Põlvasse alustavate ettevõtete inkubatsioonikeskus, mis toetab nende ellujäämisvõimalusi esimestel tegutsemisaastatel, samuti laiendatakse Räpina Äriabikeskuse teenuseid. Projekti raames korraldatakse ka nõustamist, koolitusi ja seminare väikeettevõtjatele ning arendatakse ühisturundust. Pikaajaliselt aitavad need tegevused kaasa Põlvamaa ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele, uute konkurentsivõimeliste ettevõtete tekkimisele ja töökohtade loomisele.

Projekti partnerid on Kainuust (Soome), Cilentost (Itaalia) ja Põlvamaalt (Põlva linn, Põlva vald, SA Räpina Äriabikeskus, SA Põlvamaa Arenduskeskus). Projekti kogumaksumus on 739 616 EUR.
Põlvamaa partnerite omapanus eelarvesse on kokku 25% so. 976 000 krooni, Euroopa Regionaalarengufond finantseerib 2 929 231 krooni ulatuses. Projekt kestab 36 kuud.
Projekti rahastajad
InterregIIIC Programme, ERDF - 187 212 EUR; Põlva Linnavalitsus -15 601 EUR; Põlva Vallavalitsus - 15 601 EUR; SA Põlvamaa Arenduskeskus - 15 601 EUR; SA Räpina Inkubatsioonikeskus 15 601 EUR

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee