Projektid

Põlva Linna- ja Vallavalitsuse haldussuutlikkuse kvaliteedi tõstmine

01.12.2008 - 30.09. 2009
Projekti maksumus 216 983 EEK
Projekti algataja Põlva Vallavalitsus
Grupp Põlva linna projektid
Kirjeldus
Projekti üldeesmärk:

Põlva valla ja linna kohaliku omavalitsuse ametnike juhtimisvõimekuse ja -kvaliteedi kasv ning seeläbi kogu Põlva piirkonnas haldussuutlikkuse kasv

Projekti otsesed eesmärgid:

* 1) Põlva valla ja linna omavalitsuse ametnike paremad (kõikide valdkondade peaspetsialistid ja nõunikud ning juhid 32 inim.) juhtimis- ja koostööalased teadmised ning oskused, mis võimaldavad tõhusamalt juhtida ning arendada erivaldkondade avalike teenuseid.
* 2) Tugevdada mõlema organisatsioonisisest ja -välist koostöösuutlikkust ning tõsta töötajate motivatsiooni

Tegevuskava

Projekti eesmärgiks on läbi viia Põlva valla ja linna omavalitsuse juhtidele, tippspetsialistidele ja nõunikele (2 päevane teemamoodul on kahe grupiga ja ülejäänud 4 teemat ühe grupiga). Kokku on arvestatud 32 ametnikuga läbi viia koolitus 8 kuu jooksul - 6 koolituspäevaga ja viiel eriteemal. Otseselt on koolitus seotud ametnike täiendavateks teadmiste omandamiseks oma valdkonna töö juhtimiseks, kui ka kogu Põlva piirkonna meeskonna sise- ja väliskommunikatsiooni parandamiseks.

Planeeritud koolitusteemade jaotus moodulitena

I moodul Organisatsioonisisene suhtlemine ning meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö-

2 koolituspäeva

II moodul Ametnike kompetentne teeninduskultuur ja pingetega toimetulek - 1 koolituspäev

III moodul Dokumendi keel ja vorminõuded - 1 koolituspäev

IV moodul Protokoll ja etikett - 1 koolituspäev

V moodul Väärtegude menetlemine kohalikus omavalitsuses - 1 koolituspäev
Projekti rahastajad

Euroopa Sotsiaalfondi toetus: 184 433 EEK

Põlva Linnavalitsuse kaasfinantseering: 16275 EEK

Põlva Vallavalitsuse omafinantseering: 16275 EEK


Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee