Projektid

Põlva piirkonna haridusasutuste haldusvõimekuse tõstmine ja kohalike omavalitsustega koostöövõimekuse arendamine

15.12.2009 - 30.06. 2010
Projekti maksumus 87 500 EEK
Projekti algataja Põlva Linnavalitsus
Grupp Põlva linna projektid
Kirjeldus
Projekti üldeesmärk:

suurenenud on Põlva linna ja Põlva valla hariduse juhtimise haldussuutlikkus ja juhtimise kvaliteet

Projekti otsesed eesmärgid:

* 1) Põlva linna ja valla haridusjuhtide paremad juhtimis-ja koostööalased teadmised ning oskused, mis võimaldavad tõhusamalt juhtida ning arendada organisatsiooni.
* 2) Tugevdada organisatsioonisisest ja -välist koostöösuutlikkust ning tõsta töötajate motivatsiooni


Planeeritud koolitusteemade jaotus moodulitena :

I moodul Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö- 1koolituspäev
II moodul Pingetega toimetulek ja konfliktilahenduste strateegiad - 1 koolituspäev
III moodul Dokumendi keel ja vorminõuded- 1 koolituspäev
IV moodul Avalik esinemine- 1 koolituspäev
V moodul Kriisijuhtimine - 2 koolituspäeva
Projekti rahastajad
Euroopa Sotsiaalfondi toetus: 74 000 EEK
Põlva Linnavalitsuse omafinantseering: 9545 EEK
Põlva Vallavalitsuse kaasfinantseering: 3580 EEK

?resize(300x167)

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee