Projektid

Young Active Creative

01.02.2012-30.04.2013
Projekti maksumus 137731,00 EUR
Projekti algataja Põlva Linnavalitsus
Grupp Euroopa Liidu projektid, Põlva linna projektid
Kirjeldus
Projekti ametlik nimi: "Vital Communities by Promotion of Youth Skills and Involvement"

Projekti eesmärgiks on kasvatada Põlva ja Ogre väikelinnade elujõulisust ja noorte võimekust ürituste organiseerimisel ning korraldamisel.
Üheskoos õpitakse visuaalkunsti ja muusikaürituste korraldamise oskusi nii teoreetiliste kui praktiliste näidete varal, sest noored on otseselt seotud kahe suurejoonelise piiriülese noortefestivali korraldamisega. Kokku toimub 4 loovuse arendamise töötuba nii alternatiivmuusika kui kujutava kunsti valdkonnas. Kõik tegevused on loodud läbi Eesti-Läti kontaktide arendamise noorteühingute organiseerimis- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Projekti lõpuks valmib e-raamat '' Kuidas korraldada noorte festivali?”, mida on tulevikus võimalik kasutada mõlemas riigis.

Projekti juhtpartner on Põlva Linnavalitsus.

Kogu protsessi on kaasatud 5 osapoolt – Põlva ja Ogre kohalikud omavalitsused, noorteorganisatsioonid MTÜ Munalinn Eestist ja Project Workshop ning Ogre Rotary klubi Lätist

Meediakajastus:

Eesti-Läti koostööprojekti raames koolitatakse noori festivalikorraldajaid (27.03.2012)
Stardib Eesti-Läti koostööprojekt "Loov ja aktiivne noor" (PLT jaanuar 2012)
Koolitatud noored kutsuvad suvistele festivalidele (15.06.2012)
Lõuna-Eesti alternatiivfestival teeb tänavu piiriülest koostööd (11.07.2012)

http://youngactivecreative.blogspot.com/
https://www.facebook.com/YoungActiveCreative
https://www.facebook.com/pages/Uue-Ajastu-Festival/139735066050365
https://www.facebook.com/events/247889568658776/
Projekti rahastajad
ERDF (Euroopa Regionaalarengu Fond) toetus 117071,35 EUR
Omafinantseeringud:
Põlva Linnavalitsus 3391,5 EUR
Ogre omavalitsus 8370,9 EUR
MTÜ Munalinn 6497,25 EUR
Ogre Rotaract 1200 EUR
Project Workshop (noorteorganisatsioon) 1200 EUR

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee