Projektid

Põlva linna sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Uus ja J. Käisi tänavatel

juuli 2012 - august 2013
Projekti maksumus 146 242,20 EUR
Projekti algataja Põlva Linnavalitsus
Grupp Norra toetus
Kirjeldus
 
Juulis 2013 jõudsid lõpule projekti „Põlva linna sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Uus ja J. Käisi tänavatel” ehitustööd. Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 146 242,20 eurot. Projekti raames ehitati sademeveetorustik J. Käisi tänaval - Kesk tänava ristmikust kuni Uus tänava ristmikuni ja Uus tänaval kuni Põlva Haigla sissesõiduni. Torustik võimaldab juhtida tänavate ja parklate sademete veed ning annab võimaluse kruntide omanikel liituda sademeveesüsteemiga. Ehitustöid toetas Keskkonna Investeeringute Keskus 63 020 euroga. Põlva linn rahastas töid summas 83 222,20 eurot. Tööde teostaja oli OÜ Sanbruno ning omanikujärelevalvet pidas AS Telora-E.

 

Projekti rahastajad

Põlva Linnavalitsuse omafinantseering 83 222,20 EUR

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 63 020,00 EUR

 


Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee