Projektid

Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine

1.08.2014 – 30.09.2015
Projekti maksumus Toetussumma 50 988,80 eurot, partnerite omafinantseering 9 000 eurot; projekti kogumaksumus 59 988,80 eurot.
Grupp Euroopa Liidu projektid
Kirjeldus

Aastase pilootprojekti käigus rakendatakse SPLO meetodit Võru, Tartu ja Põlva maakonna 2-3 kooli esimeses kooliastmes kaasates ühe klassi jagu õpilasi terve õppeaasta jooksul. Õpilastele õpetatakse ennetustööna sotsiaalseid oskusi (sh suhtlemist ja eneseväljendusoskust probleemide vältimiseks ja lahendamiseks) käitumisprobleemide vähendamiseks.

 

Projekti eesmärk:

Laste riskikäitumist soodustavate faktorite varajane märkamine ja sekkumine kasutades SPLO (probleemilahenduslike oskuste programm) meetodit, samuti sotsiaalsete pädevuste arendamine ning lastevanemate ja lastega töötavate spetsialistide teadlikkuse tõstmine, omavahelise koostöö soodustamine kolme maakonna vahel ning kogemuste ja parimate praktikate vahetamine Norra partnerkooliga.

 

Projekti partnerid:

Partner 1 – Tartu Maavalitsus

Partner 2 – Põlva Maavalitsus

Partner 3 – MTÜ Võru Noortekeskus

Partner 4 – Haanja Kool

Partner 5 – Urvaste Vallavalitsus

Partner 6 – Rannu Kool

Partner 7 – Ilmatsalu Põhikool

Partner 8 – Elva Gümnaasium

Partner 9 – Põlva Vallavalitsus

Partner 10 – Valgjärve Vallavalitsus

Partner 11 - Põlva Avatud Noortekeskus

Partner 12 – UndarheimSkule (Norra Kuningriik)

Projekti rahastajad

Projekt „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“.

 

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. 


Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee