Sümboolika

Põlva valla sümboolika

Põlva valla sümbolid on valla vapp ja valla lipp.

 

Vapi kirjeldus

Valla vapp on hõbedane vapikilp, mille keskel seisab roheline kukk. Vapi ülaossa jäävad kaks sinist viieharulist õit. Kukk suundub paremale, hoides ülestõstetud jalas kaardikeppi, teise jalaga toetub ta neerja kujuga rohelisele jalgealusele. Vapi kilbi allosa on poolringikujuline, mõõtude suhe 5:4.

 

 

Lipu kirjeldus

Valla lipp koosneb võrdse laiusega triipudest: roheline, valge, sinine kuni keskkohani ja siis keskelt alla sinine, valge ja roheline. Lipu keskel moodustavad sinised jooned laia triibu, mille keskel paikneb Põlva valla vapi kujutis. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ning normaalsuurus 1050×1650 mm.

 

Selgitus

Kukk on vabaduse sümbol, teisalt on ta hariduse ja kooliõpetuse sümbol. Roheline jalus märgib Põlva künklikku maastikku. Kaks sinist linaõit viitavad linakasvatusele.

 

Autor on Tõnu Kukk.

 

Sümbolid võeti kasutusele 23. jaanuaril 1995.

Tunnuslause

Põlva valla tunnuslauseks on "Põlva - parim paik põlvest põlve".

Tunnuslause šrift on Monotype Corsiva ning tunnuslauset kasutatakse Põlva valda tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, valla esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, trükistel, plakatitel, meedias jmt kohtades.

 

Tunnuslause kasutamine on üldjuhul tasuta. Tunnuslause kasutamine ärilistel eesmärkidel võib olla tasuline.

Põlva valla sümboolikakonkurss

Käimas on Põlva valla sümboolika konkurss, leidmaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustuva Põlva valla vapi ja lipu sümbolikavandid.

 

Konkursile esitatud kavandid on esitatud heraldikanõuetele vastavuse hindamiseks Riigikantseleile. Konkursi võitja selgitatakse välja küsitluse teel elanike arvamuse alusel. Küsitluse läbiviimise kohta avaldatakse teade ajalehes ja valla kodulehel.

 

Hindamiskomisjoni koosseis

esimees Kuldar Leis - 504 8123, kuldar.leis@polva.ee  

aseesimees Inge Kalle - 5664 8079, inge@vkuuste.ee

Georg Pelisaar

Uuno Siitoja

Peeter Sibul

Sirje Tobreluts

Aare Kallas

Aare Veetsmann

Ülo Needo

Lennart Liba

Viimati muudetud: 23.10.2017 10:51, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee