Uudised

Septembrikuu volikogu toimunud

13.09.2012
Põlva Linnavolikogu istung toimus 12. septembril kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. 17 saadikust ei võtnud istungist osa 5 – Anne Nook, Anu Mõtsar, Karl Oberg, Peeter Tigas ja Kalmer Musting.
Linnavolikogu otsustas:

1. Põlva linna arengukava aastateks 2012–2017 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine.
Muudatus ettepanekuid lisaks ei laekunud enne istungit.

2. Põlva linna eelarvestrateegia 2013–2016 vastuvõtmine.

3. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
Endise sotsiaalosakonna juhataja Kadri Plato asendamine uue juhataja Helen Metsmaga

4. Detailplaneeringu kehtestamine Oru tänava kinnistutel.
Detailplaneering kinnistutele Oru tn 21, Oru tn 21a, Oru tn 23, Oru tn 23a ja Oru tn 25, mille alusel moodustatakse kolm eramukrunti ja määratakse nende ehitusõigused.

5. Detailplaneeringu algatamine Vabriku tänaval.
Detailplaneering Lao tn 5c kinnistul, mille eesmärk on krundile hoonestusala ja ehitusõiguste määramine. Kinnistu omanik on OÜ Wetorex.

6. Korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama ühishanke otsustamine.
Viia läbi korraldatud jäätmeveo hange, mis sisaldab segaolmejäätmete vedu ja jäätmejaama haldamist perioodiga kolm aastat koos Põlva Vallaga.

7. Põlva Linnavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine.
Liidetakse kaks seni ilma osakonnata olnud spetsialisti ühe osakonna alla. Uue osakonna nimeks saab Haridus-, kultuuri- ja spordiosakond

8. Valitsuse liikme kohustustest vabastamine.
9. Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine.
10. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine.

11. Jooksvad küsimused.
Koolivõrgu reform. Arutlusele tuli seoses Mammastes uue kooli valmimisega kehtestada linnas ja vallas 3 eri astmega kooli. 1-3 klass Mammaste koolis, 4-9 klass praeguses Põlva Ühisgümnaasiumis ja 10-12 klass praeguses Põlva Keskkoolis.

EOK ja Põlvamaa omavalitsuste juhid sõlmisid lepingu, kus EOK toetab spordimeisterlikkuse treeninggruppide moodustamist. Põlva Spordikoolis käsipalli erialal 1,0 kohta (treener Rein Suvi) ja orienteerumises 0,5 kohta (treener Kalle Ojasoo).

Järgmine istung toimub 8. oktoobril.

Volikogu matejalid
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee