Uudised

Põlvas alustas tööd keskkonnasõbralik katlamaja

11.08.2014

Alates neljapäevast toodab Põlva suurimas katlamajas sooja biokütusel töötav katel. J.Käisi tänaval asuva katlamaja ehitust toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rohelisest investeerimisskeemist ligi 570 000 euroga.

AS Põlva Soojusele kuuluv katlamaja varustab soojusega põhilist osa Põlva linna korterelamutest ning avalikest hoonetest. Varasemalt töötas katlamaja täielikult maagaasil, kuid nüüd jõuab tarbijateni suur osa soojusest puiduhakke põletamisel. 

„Uue katla võimsus on 4 MW – sellest piisab, et talvisel tippajal rahuldada ligi neljandiku põlvalaste soojavajadus ja probleemivabalt toota sooja vett suveperioodil,“ ütles Põlva Soojuse juhataja Aavo Pindmaa.

Maagaasi asendamine taastuvate kütustega aitab kaasa keskkonnahoiule ning võimaldab säästa ka majanduses. Nimelt puit kohaliku kütusena on odavam kui imporditud maagaas. Kohalike kütuste kasutamine aitab täiendavalt tekitada lähipiirkonnas ka töökohti.

„Projekti realiseerimisega väheneb süsihappegaasi eraldumine 5035 tonni võrra ning paigaldatud tehnoloogiliste seadmetega on minimeeritud ka välisõhku sattuva lendtuha hulk,“ kirjeldas KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja katla positiivset mõju keskkonnale.

 

Biokütusel töötav katel valmis aastaga ning selle kogumaksumuseks koos ettevõtte omaosalusega kujunes 1 147 000 eurot.  Ligi pool summast tuli KIKi vahendusel rohelisest investeerimisskeemist ehk CO2 kvoodimüügi tulust Austriale.

KIKi rohelise investeerimiskeemi toetused olid mõeldud koostootmisjaamade, katlamajade ja soojustrasside renoveerimiseks. Täiendavalt on samast allikast käivitunud ka tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

 

 

Lisainfo:
Saile Mägi
kommunikatsioonispetsialist
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
saile.magi@kik.ee
6274 184

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee