Uudised

Vallavolikogu istung 13. augustil

14.08.2014

Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimus 13. augustil 2014 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Rosma koolimaja kinnistul asuvale maakaabelliinile ja Elion Ettevõtted AS kasuks samal kinnistul asuvale tehnorajatisele „Rosma küla optiline- ja vaskkaabel ning aktiivkapp“.

 

Vallavara võõrandamine

Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise teel kaks pärimise teel saadud korteriomandit Peri külas. Mõlemad korterid on muutunud põlengute tagajärjel elamiskõlbmatuks ning valla eelarves puuduvad rahalised vahendid taastamistööde teostamiseks.

 

Vallavara omandamine

Vallavalitsusele anti luba omandada sotsiaaleluruumiks 2-toaline korter Jaama tänaval. Vallas olemasolevad sotsiaaleluruumid ei kata nõudlust eluasemeteenuse osas, omandatav korter on remonditud ja heas korras.

 

Kehtestati Põlva valla arengukava koostamise ja menetlemise kord.

 

Esimesel lugemisel olid Põlva valla arengukava aastateks 2014-2029 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018. Dokumendid suunati avalikustamisele 18. augustist kuni 1. septembrini 2014 valla kodulehel ning dokumentidega on võimalik tutvuda ka vallavalitsuse kantseleis. Huvitatud isikutel on võimalik esitada ettepanekuid kirjalikult e-posti aadressile info@polva.ee või tuua vallavalitsuse kantseleisse aadressil Kesk 15, Põlva hiljemalt 1. septembriks 2014.

 

Võeti vastu Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarve. Volikogu otsustas Põlva valla 2014. aasta teise lisaeelarvega vähendada Põlva valla 2014. aasta investeeringute osas 100 000 euro võrra uue haldushoone rekonstrueerimise kulusid ja suunata 100 000 eurot spordihoone Uus 3 rekonstrueerimiseks. Põlva Spordikeskuse (Uus tn 3) rekonstrueerimise riigihanke tulemusel selgus tööde maksumus, mis on 95 897 euro võrra suurem kui Põlva valla 2014. a eelarves selleks planeeritud summa. Spordihoone rekonstrueerimistööd on aga otstarbekas teostada korraga planeeritud mahus.

 

Järgmine vallavolikogu korraline istung toimub 10. septembril 2014 kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Annely Eesmaa

Teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9494

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee