Uudised

Vallavolikogu istung 10. septembril 2014

11.09.2014

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 10. septembril 2014 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Istungi algul tutvustas vallavolikogu esimees Põlva valla valimiskomisjoni otsuseid, mille kohaselt taastati Talis Tobrelutsu volitused ja lõpetati Ahti Hüti volitused vallavolikogu liikmena. Vallavolikogu liikme kohalt astus tagasi Peeter Urman ja tema asemel kutsuti vallavolikogusse Koit Nook. Tobrelutsu ja Noogi volitused volikogu liikmetena hakkasid kehtima alates 4. septembrist 2014.

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Põlva vallas Peri külas asuvad endise Ed. Vilde nimelise kolhoosi töötajate kasutuses olevad ilma omandiõigust tõendavate dokumentideta garaažide aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa.

 

Õpetajate tunnustamise kord

Põlva linn on aastaid tunnustanud koolide õpetajaid ning andnud välja preemiaid. Ühinenud omavalitsus soovib jätkata õpetajatele aunimetuste ja preemiate väljaandmist ning volikogu kehtestas vastava korra.

 

 

Annely Eesmaa

Teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee