Uudised

Ka ühinenud Põlva vald on võimekaim Kagu-Eesti omavalitsus

10.10.2014

Reedel, 10. oktoobril esitles Geomedia värsket omavalitsuste võimekuse indeksi tabelit, kus Põlva vald seisab kõrgel 11. kohal. Põlvamaa valdadest on võimekuselt järgmised Räpina vald 79. ja Värska vald 98. kohal, Kagu-Eesti omavalitsustest Võru linn 50. kohal.

Omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse tabelis aga asub Põlva vald veelgi kõrgemal, 7. kohal, mis tähendab, et kodanikel on võimalus saada väga mitmekesiseid hariduse-, sotsiaal- ja vaba aja valdkonna teenuseid.

 

Indeksi tulemuste järgi on Eesti võimekaim omavalitsus perioodil 2010-2013 Rae vald. Sarnaselt varasematele aastatele paistab silma võimekuse koondumine Tallinna piirkonda, kus on suurem registreeritud elanike arv ja rohkem töökohti.  Lisaks Harjumaa omavalitsustele on esikümnes veel Tartu linn ja Kuressaare linn. Madalama punktisummaga on kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksis jätkuvalt omavalitsused Kagu-Eestis, Peipsiveere piirkonnas ja Eesti-Läti piirialal.

 

Omavalitsusüksusi analüüsitakse 29 erineva näitaja lõikes. Pingerida koostades on võetud muu hulgas arvesse omavalitsuste elanike arvu, seal elavate inimeste sissetulekuid, töötuse määra, omavalitsuse finantsolukorda ning kohapeal pakutavaid teenuseid. Neid kokkulepitud näitajaid mõõdetakse iga-aastaselt, mistõttu võrrelda on võimalik nii kohalikke omavalitsusi omavahel kui ühte omavalitsust aastate lõikes.

 

Teenuste osutamise võimekuse puhul iseloomustatakse valla- või linnavalitsuste võimet teha kohalikust eelarvest kulutusi teenuste osutamiseks teenuse sihtrühma liikme kohta. Osaliselt ja tagasivaatavalt kirjeldavad need näitajad ka vallavalitsuse võimekust saada riigilt ja teistelt doonoritelt täiendavaid vahendeid kohaliku elu edendamiseks.

 

 

KOV võimekuse indeks 2013

 

Allikas: www.siseministeerium.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee