Uudised

Tartu Halduskohus tühistas Põlva Vallavolikogu otsuse koolivõrgu ümberkorraldamise kohta

05.12.2014

Põlva Vallavolikogu 25.03.2014 otsusega nr 1-3/18 „Põlva valla koolivõrgu ümberkorraldamine“  sooviti muuta Mammaste Lasteaed ja Kool 2015/2016. õppeaastal 3-klassiliseks ning ühendada Põlva Ühisgümnaasium ja Põlva Keskkool 1. juulist 2016. a uueks põhikooliks, kus koolitustegevus toimub II ja III kooliastmes (4.-9. klass). Otsusele oli lisatud Põlva Vallavalitsuse koostatud koolivõrgu ümberkorraldamise analüüs.

Kõnealune otsus kaevati lapsevanemate poolt kohtusse 23.04.2014. Kaebuses taotleti otsuse tühistamist ja esialgse õiguskaitse rakendamist. Tartu Halduskohus jättis 07.05.2014. a määrusega esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

 

21.05.2014 esitati Tartu Halduskohtu määruse peale määruskaebus, milles paluti tühistada Tartu Halduskohtu 07.05.2014. a määrus ning rahuldada kaebajate taotlus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks ja peatada Põlva Vallavolikogu 25.03.2014. a otsuse täitmine.

 

Tartu Ringkonnakohus rahuldas 10.06.2014 määruskaebuse ja tühistas Tartu Halduskohtu 07.05.2014 määruse ning peatas Põlva Vallavolikogu 25.03.2014. a otsuse kehtivuse ja täitmise.

 

Tartu Halduskohus tühistas 4. detsembri 2014 otsusega Põlva vallavolikogu 25.03.2014 otsuse nr 1-3/18 „Põlva valla koolivõrgu ümberkorraldamine“.

 

Kohtuotsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul.

 

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee