Uudised

Vallavolikogu istung 10.12.2014

11.12.2014

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 10. detsembril 2014, kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 21 vallavolikogu liiget.

 

Algatati Taevaskoja küla ja lähiala teede teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemaplaneeringut taotles MTÜ Taevaskoja, sest Taevaskoja küla läbiv maantee on kitsas ning järjest kasvava liikluskoormuse tõttu ohtlik nii kohalikele elanikele kui turistidele. Eelkõige on vajalik lahendada kergliiklustee abil jalakäijate ja jalgratturite turvaline maastikukaitsealale jõudmine. Põlva linna ja lähialade teede teemaplaneeringuga on planeeritud kergliiklustee Põlvast kuni Taevaskoja teeristmikuni, kuid lahendamata on kergliiklustee kulgemine nn Taevaskoja ristist Hatiku väikekoha sissesõiduteeni ja Taevaskoja külakeskuseni. Volikogu otsustas teemaplaneeringu ala suurendada.

 

Põlva valla põhimääruse arutelul otsustati lõpetada II lugemine ning eelnõu suunati veelkord komisjonidesse menetlemiseks.

 

Kinnitati Põlva valla 2014. aasta neljas lisaeelarve, millega suurendati valla tulusid ja kulusid 134 243,98 euro võrra. Valla eelarve tulud suurenevad sihtostarbelistest laekumistest (projektitoetuste laekumised) 129 160,98 eurot ja täiendavatest laekumistest Roosi Kooli majandustegevusest 5 083 eurot.

 

Kehtestati Põlva valla sõltuvatele üksustele antava laenu piirmäär 2015. aastaks.

 

Toimus Põlva valla 2015. aasta eelarve I lugemine. Eelarve kogumaht on 12 193 029 eurot, mis on 5,7% suurem võrreldes 2014. a esialgse eelarvega. Eeelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud kokku 10 018 792 eurot, mis on 1,9% suurem võrreldes 2014. a esialgse eelarvega.

 

Esimesel lugemisel määrati eelarve eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu majanduskomisjonile. Eelarve eelnõu II lugemine on volikogu 2015. a jaanuarikuu istungi päevakorras.

 

Vallavanem teavitas volikogu Sotsiaalministeeriumi otsusest loobuda Tilsi asenduskodu ühe paarismaja rajamisest Põlva valda, sest ehitushanke väljakuulutamiseks vajalikke ja vältimatuid tingimusi ei ole Põlva vallavolikogu poolt valitud kinnistul õnnestunud luua.

 

Veel andis vallavanem volikogu liikmetele ülevaate valla eelarve hetkeolukorrast. On alust loota, et eelarve täitub aasta lõpuks nii nagu planeeritud.

 

Volikogu liikmed tundsid huvi Mammaste Tervisespordikeskuse suusaradade valmimise kohta. Vallavanema sõnul korraldas Põlva Vallavalitsus riigihanke suusaradade hooldaja leidmiseks. Välja kuulutatud riigihanke raames esitati üks pakkumus, mis ületas oluliselt volikogu poolt lubatud hanke eeldatavat maksumust. Käimas on uus hange, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. detsember 2014. Loodetavasti õnnestub seekord suusaradade hooldaja leida ning õhutemperatuur langeb peagi vähemalt -5° C, et lund saaks tootma hakata.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril 2015 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee