Uudised

Vallavanem tunnustas oma tänukirjaga Anneli Kaasikut

27.02.2015

Vallavanem tunnustas oma tänukirjaga Põlva Ühisgümnaasiumi kunstiõpetajat Anneli Kaasikut tänuväärse töö eest õpilaste kaasamisel ja tunnustamisel kunsti valdkonnas ning seoses 50. sünnipäevaga.

Anneli Kaasikul on eriline oskus märgata iga õpilase loomulikku annet ning neid kaasata ja innustada loomingulisele eneseväljendusele. Ta suunab oma õpilasi esitama loomingut erinevatele konkurssidele, kust saadakse ka tunnustust ja äramärkimist. Õpilaste tööde eksponeerimine kooli ruumides on tunnustust leidnud nii kolleegidelt kui külalistelt.

 

Tänukirja andis üle abivallavanem Janika Usin.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee