Uudised

Kuigi alaealisele alkoholi müük on seadusvastane, ei küsi enamik Põlva alkoholi müügikohtadest noortelt vanust ega isikuttõendavat dokumenti

15.04.2015

Aprillikuu alguses teostati alkoholi testostlemist 10 Põlva alkoholi müügikohas. Ostlemise käigus selgus väga kurb tõsiasi, et mitte üheski neist ei küsitud äsja 18-aastaseks saanud noorelt ostjalt vanust tõendavat dokumenti.

Testostlemist teostati pühapäeva lõuna ajal, osteti nii kangeid kui lahjasid alkohoolseid jooke. Noorelt ostjalt ei küsitud ühelgi korral ei vanust ega seda tõendavat dokumenti.

 

Umbes samad tulemused olid ka 2014. aasta detsembris Tervise Arengu Instituudi poolt uuringu raames läbiviidud testostlemisel, kus Põlva linna 16st alkoholi müügikohast vaid kahes (!) küsiti vanust tõendavat dokumenti.

 

Põlva vald on üks kolmest Eesti omavalitsusest, kus viiakse Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku ja Terve Eesti Sihtasutusega läbi kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm, mis on osa Norra finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Rahvatervis“ rahastatavast projektist „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades“.

2015. aasta jooksul  elluviidava pilootprogrammi eesmärk on vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele.

 

Kohaliku alkoholipoliitika programmiga liitudes on Põlva vald seadnud eesmärgiks liikuda selle poole, et Põlvas täiskasvanud inimesed EI MÜÜ, EI OSTA EGA PAKU alaealistele alkoholi. Eelpoolnimetatud Tervise Arengu Sihtasutuse uuringu järgi pidas üle 59% vastajatest alkoholi kättesaadavust alaealistele Põlva vallas suureks probleemiks ning 89% sooviks suuremat kontrolli müügikohtade üle.

 

Põlva Vallavalitsus hoolib inimeste tervisest ja tulevikust ning kutsub üles kodanikke suurendama sotsiaalset kontrolli alaealiste joomise üle. Vaja on muuta sotsiaalset normi ehk seda, mida peetakse normaalseks ja aktsepteeritavaks ning mida mitte.

 

Koostöös Põlva politseijaoskonnaga jätkatakse alkoholimüügikohtade seiret, teostatakse testostlemisi veel mitmel korral ja vajadusel tehakse ettepanekud volikogule peatada alkohoolse joogi jaemüügi õigus kuni piirangu aluseks olevate asjaolude äralangemiseni.

 

Janika Usin

abivallavanem

Põlva vallavalitsuse kohaliku alkoholipoliitika töögrupi juht

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee