Uudised

Politsei tuletab meelde

26.05.2015

Kätte on jõudnud kevad ja varsti saabub suvi. Teedele ja tänavatele on autode kõrvale jõudmas järjest rohkem kahel rattal liiklejaid. Pika sügise ja talve järel on mõistlik mõned punktid liiklusseadusest üle korrata.

Kuna jalgratturid on liikluses ühed haavatavamad liiklejad, siis on väga tähtis ennast liikluses nähtavaks ja kuuldavaks teha. Näiteks selga panna helkurvest või erksad riided. Enne sõitma asumist vaadata üle, kas jalgratas on tehniliselt korras – jalgrattal on töötav signaalkell ja korras pidurid, on olemas kodarahelkurid ning ees valge ja taga punane helkur. Liikudes pimedal ajal või halva nähtavuse korral peab lisaks helkuritele kasutama ees valget ja taga punast tuld. Populaarsete trikiratastega on lubatud sõita ainult skateparkides, kuna nende tehniline seisukord ei vasta üldiselt kehtestatud nõuetele.

 

10 – 15 aastasel jalgratturil on sõiduteel liikudes kohustuslik kaasas kanda jalgratturi juhiluba. Vähemalt 8-aastane jalgrattur võib sõiduteel sõita ainult vanema järelevalve all. Jalgratturikiivri kandmine on kohustuslik kuni 16-aasta vanuseni ja see nõue kehtib ka kaasreisijale, kuid enda turvalisuse pärast võiks kiivrit kanda alati jalgrattaga liigeldes  ka edaspidi.

 

Alla 10-aastaste laste sõitmiskohaks jäägu siiski ainult õueala, kuid ka õuealal peab jalgrattur ettevaatlik olema ja ennast nähtavaks muutma. Õuealal autode vahel sõites on autojuhtidel väga raske märgata pisikesi liiklejaid. Siinkohal tasub rõhutada, et lapse turvalisuse eest tänaval vastutab just lapsevanem, kes peaks eelnevalt kindlaks tegema, et laps oskab rattaga sõita, teab elementaarseid liiklusreegleid ja tal on olemas parajaks tehtud kiiver, mis on rattaga sõites alati peas.

 

Paljud on kuulnud liiklusseaduse muudatusest, mille järgi jalgrattur võib ületada ülekäiguraja jalgrattal sõites, aga enne ülekäigurajale sõitmist peab jalgrattur veenduma, et ta ei sõida autodele ette. Sõiduautol ei ole kohustustust jalgratturile teed anda, kui jalgrattur ei tule jalgrattalt maha. Kui jalgrattur ületab ülekäiguraja jalakäijana, st tuleb jalgrattalt maha, on sõiduautodel kohustus ülekäiguraja ees seisma jääda.

 

Peale jalgrataste on populaarseteks sõiduvahenditeks, eriti noorte seas, pisimopeed ja mopeed.

Pisimopeed erineb mopeedist mootori väiksema võimsuse ja valmistajakiiruse poolest ja seda võib juhtida vähemalt 14-aastane isik. 14- ja 15-aastasel pisimopeedijuhil peab olema kaasas jalgrattajuhiluba. Suurim lubatud sõidukiirus on pisimopeedil 25 km/h. Sellega sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit, soovituslikult motokiivrit. Pisimopeediga võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või võimalikult sõidutee parema ääre lähedal ning sellele kehtivad samad tehnilised nõuded mis jalgrattalegi.

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi poolt toimepandud liiklusnõuete rikkumise eest võib määrata rahatrahvi kuni 400 eurot.

 

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25 kilomeetri tunnis ja suurim lubatud sõidukiirus 45 kilomeetrit tunnis. Mopeediks loetakse ka kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kg. Mopeedi võib juhtida alates 14. eluaastast. Tuletame meelde, et pärast 1993. aasta 1. jaanuari sündinud noortel on mopeediga liikudes kohustuslik omada AM - kategooria juhtimisõigust, kui ei ole omandatud mõnda teise kategooria juhtimisõigust. Paneme ka vanematele südamele, et lapsele mopeedi ostes tuleks tagada, et noor ka vastava ettevalmistuse omandaks. Kogemuseta ja vastava ettevalmistuseta juhtidel, olgu nad siis autoroolis või mopeedi või mootorratta sadulas on oluliselt suurem tõenäosus sattuda liiklusõnnetusse, mille tagajärjed võivad olla ettearvamatud. Seetõttu on juhtimisõiguseta liiklejad kahtlemata suureks ohuks ennekõike iseendale, aga ka kaasliiklejatele.

 

Ära ei tohi unustada ka turvanõudeid. Mopeediga sõitmisel peab kandma kinnirihmatud motokiivrit ning selle tagaistmel ei tohi sõidutada alla 12-aastast last. Mopeediga võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel. Mopeedid peavad olema registreeritud, omama kehtivat liikluskindlustust ja vastama tehnonõuetele.

Mopeedijuhi poolt toimepandud liiklusnõuete rikkumise eest võib määrata rahatrahvi kuni 1200.- eurot või määrata karistuseks ka aresti.

 

Juhime tähelepanu  ka vara kaitsele. Isegi hetkeks jalgratta, pisimopeedi või mopeedi juurest lahkumisel soovitame kasutada korralikku jalgrattalukku või muid abivahendeid, mis taksitaksid võõrastel isikutel Teie sõiduvahendi kasutamise.

 

OHUTUT LIIKLEMIST!

 

 

Anne Truu

noorsoopolitseinik

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee