Uudised

Volikogu istungilt 29.09.2015

30.09.2015

Põlva Vallavolikogu kahekümne seitsmes (erakorraline) istung toimus teisipäeval, 29. septembril 2015 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Toimus Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 II lugemine. Volikogu otsustas, millised arengukava ja eelarvestrateegia projektide avalikustamisperioodil laekunud ettepanekutest arengukavasse ja eelarvestrateegiasse sisse viiakse. Põlva valla uus arengukava ja eelarvestrateegia võetakse vastu volikogu järgmisel istungil.

 

Volikogu otsustas muuta Põlva Vallavolikogu 13. mai 2015. a otsust  vee-ettevõtja määramise ja tegevuspiirkonna kehtestamise kohta ning täiendada otsust punktiga 11, millega määratakse aktsiaselts PÕLVA VESI Põlva valla vee-ettevõtjaks tähtajaga kuni 31.12.2025

 

Otsustati lubada Põlva Haldusteenistusel välja kuulutada riigihange "Põlva valla teede talihooldus 2015–2017" ning seoses sellega võtta eelarveaastaks 2015–2017 rahalisi kohustusi kuni 150 000 eurot. Hange hõlmab valla territooriumil paiknevate avalikult kasutatavate valla teede (ca 160 km), sh kergliiklusteede, tänavate ja parklate ning erateede (ca 160 km) lumest ja lörtsist puhastamist. Hange on jaotatud kolmeks osaks piirkondade järgi: Himmaste, Mammaste ja Peri.

 

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Põlva vallas Himmaste külas asuva reformimata riigimaa, mille taotlemine munitsipaalomandisse on vajalik Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla kergliiklustee rajamiseks. Maa ligikaudne pindala on 1100 m2.

 

Järgmine vallavolikogu korraline istung toimub 14. oktoobril kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee