Uudised

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas Põlva valla veebilehte

05.10.2015

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi traditsioonilise kohalike omavalitsuste veebilehtede seire, mille tulemused tehti teatavaks 2. oktoobril toimunud "Avaliku teabe päeval 2015". Põlva valla veebileht kogus taas maksimumpunktid ja Põlva valda tunnustati kui läbipaistva võrgulehega omavalitsust.

Seiratavate hulka kuulusid kõik 213 kohalikku omavalitsust ning seire käigus vaadeldi kokku 9 erinevat teavet: volikogu protokollide leitavust, teavet kommunaalteenuste osutamise kordade ja hindade kohta (ühisveevärk, kanalisatsioon, jäätmevedu), eelarvet, palgajuhendeid, teavet sotsiaaltoetuste maksmise kohta ning taotlemise blankette, juurdepääsu võimaldamist piiranguta e-kirjadele, dokumendiregistris AK dokumentidele piirangute märkimist, privaatsuspoliitika olemasolu (kuidas asutus töötleb kodanike isikuandmeid) ning teavet avalike ürituste kohta.

 

Inspektsioon hindas omavalitsusi kahes kategoorias: kuni 3 miljonilise tuluga omavalitsused ning üle 3 miljonilise tuluga omavalitsused. Maksimumpunktide väärilisteks osutusid väiksematest omavalitsustest Halinga vald, Pajusi vald, Saare vald ja Kaiu vald.

Suurematest omavalitsustest said maksimumpunktid Türi vald, Põlva vald, Jõgeva vald, Raasiku vald ning Tamsalu vald. Parimate hulgast valis kõige parema välja Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda, kelle hinnangul osutusid parimateks Halinga vald ja Jõgeva vald, kellele inspektsioon andis avaliku teabe konverentsil tunnustuse märgiks üle klaasskulptuuri. Türi, Põlva, Raasiku ja Tamsalu vallad said aukirja kui läbipaistva võrgulehega omavalitsused.

 

Seire kokkuvõtte leiab Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt.

 

Allikas: aki.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee