Uudised

Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamisest

13.11.2015

Täiendatud kell 21:29

 

9. novembril allkirjastas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi uuendatud kokkuleppe Põlva vallaga, mille järgi ministeerium asutab Põlva linnas riigigümnaasiumi, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2016. Kuna uut riigigümnaasiumi hoonet aga 1. septembriks 2016 aadressil Piiri 1 valmis ei jõuta, siis lepiti kokku, et Põlva vald võimaldab riigigümnaasiumil kasutada uue õppehoone valmimiseni praegust Põlva Põhikooli õppehoonet. On paras aeg uuesti kirjutada koolidega seoses ees ootavast.

Vallavolikogus on valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu  11. novembril 2015 läbinud esimese lugemise. Toome välja olulised muudatused, mis kaasnevad otsuse vastuvõtmisega:

 

Põlva Ühisgümnaasiumi ja Põlva Põhikooli tegevus lõpetatakse. Nende asemel asutatakse juba 2016. aasta jaanuaris uus kool, praegu veel tingliku nimega Põlva Kool, kus õppetegevust alustatakse 1. septembril 2016.

Asutatava Põlva Kooli asukoht on Kesk tn 25 (tegevuse lõpetava Põlva Ühisgümnaasiumi hoone). Koolil on kolm tegutsemiskohta – Mammaste koolihoone, praegune ühisgümnaasiumi maja ja praeguse põhikooli piirkond. Uuel koolil on üks juhtkond, tugispetsialistid õpilaste toetamiseks ning lapsevanemate nõustamiseks ja üks õppekava.

 

Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse ümber selliselt, et asutus jätkab tööd lasteaiana. Mammaste Lasteaia ja Kooli kooliõpilased, kes praegu õpivad 1.-4. klassis, saavad 2016/2017 õppeaastal jätkata õppetööd samas majas aadressil Koolimaja tee 1. Avatakse 1. klassid, eeldatavalt neli paralleelklassi. Õpilased, kes õpivad praegu 5. ja 6. klassis jätkavad õpinguid aadressil Kesk tn 25.

 

Põlva Põhikooli õpilased, kes praegu õpivad 1. ja 2. klassis, saavad jätkata 2016/2017 õppeaastal samas majas aadressil Lina tn 21. Vastavalt vajadusele avatakse ka üks 1. klass selles piirkonnas elavatele lastele. Kooliõpilased, kes õpivad praegu 3.-8. klassis, jätkavad õpinguid aadressil Kesk tn 25. Kõik õpilased, kes praegu õpivad 9. klassis, saavad asuda soovi korral õppima riigigümnaasiumisse.

 

Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased, kes praegu õpivad 1. – 8. klassis, saavad jätkata õppetööd samas asukohas aadressil Kesk tn 25. Esimest klassi selles majas enam ei avata. Kõik õpilased, kes praegu õpivad 9. klassis, võivad asuda soovi korral õppima riigigümnaasiumisse. Õpilasel, kes on juba alustanud õpinguid Põlva Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes, on võimalik jätkata õppimist valitud õppesuunal ning vähemalt rahuldavate kursusehinnete korral riigigümnaasiumis.

 

Seniste koolide õpetajate ja teiste töötajatega lõpetatakse töölepingud vastavalt seadustele. See tähendab, et kõik koolitöötajad koondatakse 1. juuliks 2016. Selleks ajaks on toimunud juba kõik kavandatud konkursid uutesse koolidesse töötajate leidmiseks ning loodetavasti enamikul juba ka uus töökoht olemas.

 

Ümberkorraldused ei puuduta praeguse Mammaste Lasteaia ja Kooli lasteaiaosa, Põlva lasteaeda "Mesimumm", Põlva lasteaeda "Lepatriinu" ega Põlva Roosi Kooli.

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

tel 799 9490

e-post aigi.tiks@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee