Uudised

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava projekti avalik väljapanek

16.11.2015

Põlva vallavolikogu kiitis heaks "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2027" projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule 16.-30.11.2015 Põlva valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel on kõigil võimalik esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 1. detsembril 2015 kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.

 

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2027 projekt

 

Info:

Tiivi Parts

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

799 9485

tiivi.parts@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee