Uudised

Põlva Vallavalitsus korraldab avalikud konkursid Põlva Kooli direktori ja õppealajuhatajate ametikohtade täitmiseks

14.01.2016

Põlva Kool, asukohaga Kesk 25, Põlva, on  põhikool, mis asutatakse 1. veebruaril 2016. Koolis hakkab õppima kokku  ca 800 õpilast. Põlva Kool hakkab tegutsema kolmes õppehoones.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping orienteeruva tööle asumisega veebruar - märts 2016. 

 

Põlva Kooli direktor


Direktor vastutab kooli õiguspärase ja tulemusliku tegevuse eest ning juhib kooli arendustegevust koostöös erinevate huvigruppidega.

 

Direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti on hea kandidaat
1. vähemalt 5aastase juhtimiskogemusega
2. ettevõtlik ja innovatiivne
3. vastutustundlik, korrektne ja täpne
4. väga heade koostööoskustega
5. analüüsi- ja planeerimisvõimeline

6. tulemuslikult töötanud eelnevatel ametikohtadel

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks
2. elulookirjeldus
3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel
4. visioon (kuni 3600 tähemärki) teemal "Põlva Kooli edulugu"

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 31.01.2016 digitaalselt allkirjastatuna elektronpostiaadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

 

 

Õppealajuhataja (2 ametikohta)
 

Õppealajuhataja ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, korraldamine ja hindamine ning koostööprojektide ja õppekava arendustegevuse juhtimine.

Õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised kompetentsid ning juhtimiskompetentsid.

 

Samuti on hea kandidaat:

1. vastutustundlik, korrektne ja täpne
2. väga heade koostööoskustega

3. loov ja initsiatiivikas

4. avatud mõtleja

5. eestvedaja


Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks
2. elulookirjeldus
3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 07.02.2016 digitaalselt allkirjastatuna elektronpostiaadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

 

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

Põlva Vallavalitsus

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee