Uudised

Põlva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust teatamine

01.02.2016

Põlva Maavalitsus teatab Põlva maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

 

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruandega saab tutvuda alates 01.02.2016 Põlva Maavalitsuse veebilehel aadressil http://polva.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering-avalikustamiseks, Põlva Maavalitsuse (Kesk tn 20, Põlva) I korruse fuajees maavalitsuse tööaegadel ja Põlvas keskraamatukogus.

 

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 29.02.2016 e-posti aadressil info@polva.maavalitsus.ee või kirja teel aadressil Põlva Maavalitsus, Kesk tn 20, 63308 Põlva.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub Põlva Maavalitsuse III korruse saalis 24. märtsil 2016 algusega kell 10.

 

Lisainfo:

Marika Saks

Põlva Maavalitsuse peaspetsialist

tel 799 8913

e-post marika.saks@polva.maavalitsus.ee.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee