Uudised

Põlva valla terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava avalikustamine

15.02.2016

Põlva vallavolikogu kiitis heaks "Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025" projekti ja suunas selle avalikule väljapanekule  Põlva valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel 15.-29. veebruar 2016 on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.


Esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub neljapäeval, 3. märtsil 2016 algusega kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 15.02.2016–29.02.2016 PROJEKT

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee