Uudised

Konkurss Põlva Kooli töötajate ametikohtadele

22.02.2016

Põlva Kool alustab õppetööd 1. septembril 2016. Otsime inimesi, kes tunnevad endas soovi luua ja kujundada uut kooli ning valmisolekut kavandatut ellu viia.

 1. Juhiabi, tööle asumise aeg kokkuleppel
 2. Haridustehnoloog, tööle asumise aeg kokkuleppel
 3. Huvijuht, alustab 1.augustil
 4. Arendusjuht
 5. Logopeed
 6. Sotsiaalpedagoog
 7. Eripedagoog
 8. Tugikeskuse juht
 9. Õpetajad:
 • klassiõpetaja
 • eesti keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • inglise keel
 • vene keel, saksa keel
 • loodusõpetus, bioloogia
 • geograafia
 • füüsika, keemia
 • ajalugu, ühiskonnaõpetus
 • kehaline kasvatus
 • muusika
 • kunst
 • tehnoloogia

 

Õpetajad ja tugispetsialistid alustavad tööd 15. augustil. Kandideerimiseks esitada aadressile koit.nook@mail.ee

hiljemalt 25. märtsiks:

 1. Motivatsioonikiri teemal „Mul on hea idee, mida tahan rakendada Põlva Koolis“
 2. Avaldus
 3. Elulookirjeldus
 4. Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

 

Teave telefonil 513 4363 Koit Nook, kooli direktor.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee