Uudised

Detailplaneeringu algatamine

25.02.2016

Põlva Vallavalitsus algatas 27.01.2016 korraldusega nr 2-3/47  detailplaneeringu Himmaste külas aadressil Liimpuidu tee 1 asuvale kinnistule (katastritunnus 62101:001:0162) ehitusõiguste määramiseks tootmisettevõtte laiendamisel.

Detailplaneeringu käigus ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamine vajalik. Krundi suurus on 3,95 ha ja sihtotstarve tootmismaa. Detailplaneeringu algatamise korraldusega ja lähteseisukohtadega saab tutvuda valla kodulehel http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/81 ja Põlva Vallavalitsuses Võru tn 1 Põlva.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee