Uudised

Saarjärve kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustus

28.03.2016

Parandatud 28.03.2016 kell 15.12

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 15. aprillil 2016.a kell 10.00 toimub Põlva Kultuurikeskuse salongis Saarjärve kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustus.

Planeeritav ala asub Tromsi külas Saarjärve järve ja Partsi – Timo kõrvalmaantee vahelisel alal (katastriüksus nr 61903:005:0220). Planeeritava ala suurus on ca 12,0 ha. Planeeringuga jagatakse katastriüksus viieks elamukrundiks, millele määratakse ehitusõigus.

Saarjärve kinnistu detailplaneering on algatatud Põlva Vallavalitsuse 10.09.2014. a korraldusega nr 2-3/545. Planeeringu koostaja on Kobras AS. Planeering on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga ja selle elluviimisega ei kaasne olulist mõju keskkonnale.

 

Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee