Uudised

Põlva vald on alustanud ühinemisläbirääkimistega

14.04.2016

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimus 12. aprillil Põlva vallavolikogu poolt tehtud ühinemisettepaneku vastu võtnud omavalitsuste esimene ühine nõupidamine.

Põlva Vallavolikogu otsustas 13. jaanuaril 2016 esitada kõikidele Põlvamaa omavalitsusele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Läbirääkimisteks on nõusoleku andnud kümme vallavolikogu – Ahja Vallavolikogu, Kanepi Vallavolikogu, Kõlleste Vallavolikogu, Laheda Vallavolikogu, Mikitamäe Vallavolikogu, Mooste Vallavolikogu, Orava Vallavolikogu, Valgjärve Vallavolikogu, Vastse-Kuuste Vallavolikogu ja Veriora Vallavolikogu. Kõik vallavolikogud on maaranud ühinemisläbirääkimisteks esindajad.

Ühinemisläbirääkimised on kavandatud läbi viia ajavahemikul aprill-detsember 2016. Selle aja jooksul peab jõudma selgusele, kellega sõlmitakse ühinemisleping.

 

Põlva valla ühinemisläbirääkimised viiakse läbi Euroopa Liidu ESF projekti nr EU49802 "Põlva vallaga ühinevate valdadega uue omavalitsusüksuse moodustamine" toetusel. Rahandusministeerium osutab ühineda soovivatele või seda kaaluvatele omavalitsustele kohalike omavalitsusete ühinemise ekspertide konsultatsiooniteenust. Põlva vald on taotlenud konsultantideks Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektorid Georg Sootla ja Kersten Kattai.

 

12. aprillil 2016 toimus esimene ühine nõupidamine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, kuhu oli kutsutud kõikide nõusoleku andnud omavalitsuste volikogu liikmed, vallavanemad ning vallasekretärid. Nõupidamisel osales kokku 45 inimest.

 

Sissejuhatuseks esines ühinemiskonsultant Kersten Kattai, kes andis suuniseid ning hetkeülevaate haldusreformist Eestis ja Põlvamaal. Nõupidamist juhtis Põlva Vallavolikogu esimees Kuldar Leis, kes tutvustas Põlva valla hetkeolukorda ja nägemust haldusreformist. Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Leander Konks esitles Põlva linna ja valla ühinemise järgset hetkeolukorda vallaelaniku ja külavanema nägemusena. Ettekannetele järgnes küsimuste voor ning arutelu.

 

Lepiti kokku järgmine kohtumine 29. aprillil 2016, kus moodustatakse edasisteks ühinemisläbirääkimisteks juhtkomisjon ning valdkondlikud komisjonid (sotsiaal, majandus, haridus, kultuur ja vaba aeg).

 

Igaühel on võimalik end ühinemisprotsessiga kursis hoida ning soovi korral esitada seisukohti ja ettepanekuid. Kõik ühinemisläbirääkimistega seotud dokumendid avalikustatakse Põlva valla kodulehel www.polva.ee

 

Info:

Mari-Riina Terna

arenduse peaspetsialist

799 9498

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee