Uudised

Volikogu 11.05.2016 istungilt

12.05.2016

Põlva Vallavolikogu kolmekümne viies istung toimus kolmapäeval, 11. mail 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 20 volikogu liiget.

Istungi alguses tutvustas Põlva maavanem Ulla Preeden volikogu liikmetele haldusreformi hetkeseisu maakonnas.

 

Kehtestati Põlva Vallavalitsuse poolt korraldatavate varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja korrad, millega reguleeritakse teenuste taotlemise korda.

 

Kehtestati Põlva Vallavalitsuse poolt korraldatava võlanõustamisteenuse osutamise tingimused ja kord.

 

Täiendati Põlva Kooli põhimäärust hoolekogu ülesannete osas.

 

Lubati Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Põlva valla suusaradade hooldus 2016–2018"  ning  seoses  sellega  võtta eelarveaastaks 2016–2018 rahalisi  kohustusi  kuni  39  000 eurot.

 

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära muutumisega tehti vastav muudatus Põlva Vallavalitsuse palgajuhendis.

 

Vallavolikogu otsustas suurendada vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ühe ametikoha võrra ning võtta teenistusse veel üks ehitusspetsialist. Täiendava ametikoha loomise vajaduse tingib suur töökoormus.

 

Kinnitati Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni uus koosseis. 

 

Lõpetati haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Räpina valla ja Värska valla osas, kes ei nõustunud Põlva Vallavolikogu poolt tehtud ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 

 

Järgmine volikogu istung toimub 15. juunil 2016.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee