Uudised

Volikogu 15.06.2016 istungilt

16.06.2016

Põlva Vallavolikogu kolmekümne kuues istung toimus kolmapäeval, 15. juunil 2016 algusega kell 14.30. Osales 18 volikogu liiget.

Istungi alguses tutvustas Töötukassa laienenud teenuseid volikogule Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandel.

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse jätkuvalt riigi omandis olevat 13 hoonestamata maaüksust, mis on vajalikud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja arenguks. Põlva  linnas munitsipaalomandisse  taotletavad  maaüksused on  üldjuhul  metsaalad,  mis  on vajalikud   piirkonna elanikele puhkealana  kasutamiseks ja aiamaade alused maad.  Tännassilma külas asuv maaüksus on  vajalik  külaplatsi rajamiseks.  Himmaste külas  asuv maaüksus asub küla sissesõidul ning on otstarbekas  see kujundada vastavalt  uues üldplaneeringus kavandatud maakasutuse funktsioonile üldkasutatavaks  alaks. Munitsipaalomandisse taotletakse ka Mammaste Tervisespordikeskuse taga,  kahel  pool Orajõge asuvad jätkuvalt riigi omandis olevad

maad. 

Esimesel lugemisel olid volikogus Põlva valla heakorraeeskiri, Põlva valla kaevetööde eeskiri ja Sporditoetuste andmise kord.

Volikogu otsustas, et Põlva vald astub mittetulundusühingu Eesti Kunstikoolide Liit liikmeks. Põlva valla nimel asub MTÜ liikmeõiguste teostajaks Põlva Kunstikool.

Volikogu ei toetanud Põlva valla tulundusühistu Eesti Ühistupank liikmeks astumist.

Kinnitati Põlva valla 2015. aasta majandusaasta aruanne ja võeti vastu Põlva valla 2016. aasta teine lisaeelarve.

Volikogu esimees Kuldar Leis andis ülevaate Põlva valla ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust. Läbirääkimisteks moodustati valdkonnakomisjonid, kus siis omavahel rääkisid läbi kõikide valdade vastava ala spetsialistid. Kaardistati olemasolev seis ja tehti ettepanekuid ühinemislepingu projekti. Vaatamata saavutatud üksmeelele ühinemislepingu projekti osas, pole ükski vallavolikogu siiski veel teinud kindlat otsust, kellega ühineda.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee