Uudised

Detailplaneeringu avalikustamine

16.06.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 15.06.2016.a korraldusega nr 2-3/357 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Liimpuidu tee 1 detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala suurus on 3,95 ha, mis hõlmab Põlva valla Himmaste küla Liimpuidu tee 1 kinnistut (kü 62101:001:0162).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on AS Pinest’i puidutöötlemise tegevuse laiendamine, ehitusõiguse määramine uute tootmishoonete rajamiseks, tehnovõrkude lahenduse ja liikluskorralduse määramine. Planeeringu realiseerudes moodustub kompaktne, kaasaegne ja efektiivne puidutööstusala. Kogu planeeringu realiseerumine on kavandatud 10 aasta perspektiivis.

Planeering ei too olulisi muutusi tootmisprotsessis ega suurenda tootmistegevusest lähtuv müra, säilivad olemasolevad juurdepääsud.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.07.2016 – 18.07.2016.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus)  ja Himmaste raamatukogus, aadressil Keskuse tee 6/2, Himmaste, tööaegadel. Digitaalselt on detailplaneering aadressil http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/81.

 

Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või

e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 18.07.2016.a.

 

Info:

Tiivi Parts

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

799 9485

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee