Uudised

AS Põlva Vesi hakkab veeteenust osutama ka Laheda vallas

15.07.2016

Täna, 15. juulil sõlmiti Tilsis aktsionäride leping, millega Laheda vald asus AS Põlva Vesi aktsionäriks Põlva valla, Ahja valla ja Räpina valla kõrval.

Koostöölepe Tilsi veemajandusprojekti elluviimiseks sõlmiti poolte vahel juba 2015. aasta detsembris. Nüüd on päevakorras esitada taotlus Keskkonnainvesteeringute Sihtasutusele veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti ehituse rahastamiseks. Planeeritav projekti maksumus on 0,9 milj eurot, kuid täpsemad hinnad selguvad läbiviidava projekteerimis-ehitushanke käigus. Projekti elluviimise kulud kannab Laheda vald.

 

Praegu osutab AS Põlva Vesi veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust Põlva vallas (Põlva linnas, Peri, Mammaste, Himmaste, Rosma ja Orajõe külades) ning Ahja vallas Ahja asulas ja Kosova külas. Nüüdsest hakkab seda osutama ka Laheda valla Tilsi külas.

 

AS Põlva Vesi

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee