Uudised

Teade Liimpuidu tee 1 detailplaneeringu kehtestamisest

22.07.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et kehtestas 20.07.2016 korraldusega nr 2-3/434 "Liimpuidu tee 1 detailplaneeringu kehtestamine" Liimpuidu tee 1 detailplaneeringu Himmaste külas Põlva vallas.

 

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigused uute tootmishoonete rajamiseks koos tehnovõrkude ja liikluskorraldusega. Planeeringu realiseerudes moodustub kompaktne kaasaegne puidutööstusala. Planeering on kavandatud ellu viia 10 aasta jooksul. Kavandatava tegevuse elluviimisel ei toimu olulisi muutusi tootmisprotsessis ega suurene tootmistegevusest tekkiv müra. Suletakse iganenud tehnoloogiaga saeveski.

 

Detailplaneering on leitav: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/81

 

Info:

Tiivi Parts

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

Põlva Vallavalitsus

799 9485

tiivi.parts@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee