Uudised

Detailplaneeringu avalikustamine: Järveotsa kinnistu

31.08.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 23.08.2016.a korraldusega nr 2-3/499 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vanaküla külas asuva Järveotsa kinnistu detailplaneeringu.

Järveotsa katastriüksus (katastritunnus 62101:001:0139) paikneb Viira järve, Kooskora oja ja 35-110kV elektriõhuliini (kõrgepingeliin) vahelisel alal. Katastriüksuse pindala on 12596 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest ca 90% on metsamaa.

Planeeringu eesmärk on muuta katastriüksuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestusala ning lahendada vajaliku taristu rajamine. Detailplaneeringuga kavandatakse ühe elumaja ja kuni kolme abihoone ehitamist.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09.2016 – 28.09.2016.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneering aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/83. Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 28.09.2016.a.

 

Info:

Priit Paalo

arhitekt

Ehitus- ja planeeringuosakond

priit.paalo@polva.ee

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee