Uudised

Detailplaneeringu avalikustamine: Saarjärve kinnistu

31.08.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 29.06.2016.a korraldusega nr 2-3/401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule 12.-26. septembrini 2016 Tromsi külas asuva Saarjärve kinnistu detailplaneeringu.

Saarjärve kinnistu pindala on 12 ha ja see piirneb Partsi-Timo kõrvalmaanteega (nr 18169) ning riigimetsaga (Ilumetsa metskond). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saarjärve kinnistu (katastritunnus 61903:005:0220) maa-ala viieks elamukrundiks jagamine ning kruntide ehitusõiguste ja hoonestusalade määramine. Saarjärve kinnistu planeeringulahenduse puhul on lähtutud eelkõige piirkonna olemasolevast olukorrast, Põlva valla üldplaneeringust ning maakasutuse kitsendusi põhjustavate objektide olemasolust. Planeeringuga luuakse järve äärde kompaktne asustus, kus on ökonoomselt kavandatud üks juurdepääs kahe krundi kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.09.2016 – 26.09.2016.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneering aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/41

Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 26.09.2016.a.

 

Info:

Priit Paalo

arhitekt

Ehitus- ja planeeringuosakond

priit.paalo@polva.ee

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee